VG 31.3.1987: Han reddet 17-åringen

Kjempeinnsats av overlege Johan Cappelen (bildet) og hans team begrenser omfanget av skytetragedien utenfor Trondheim i helgen. Høyst overraskende kom den 17 år gamle biltyven til bevissthet i går – knappe to døgn etter at en politikule gjennomboret hodet hans. Det var fryktet at 17-åringen var påført ubotelige hjerneskader, men allerde i går kunne han føre fornuftige samtaler med legene.

 

VG han reddet 17åringen

VG 6.4.1987: «Grunnlag for våpenbruk»

TRONDHEIM (VG) – Etterforksningen har vist at det var godt nok grunnlag for politimester Reidar Karjerrs ordre om at våpen skulle tas i bruk. 15-åringens forklaring om hva som skjedde ved Malvik sykehjem viser at det var en svært dramatisk situasjon, sier statsadvokat Bjørn Hareide. Spørsmålet om straffeansvar dreier seg om skuddet som traff 17-åringen i hodet.

Hverken varselskuddene eller skuddet som traff 15-åringen i benet kan gi grunnlag for strafferettslig vurdering. Å skyte mot bena på de to var fullt ut forsvarlig ut fra situasjonen som oppstod ved Klett, sier Hareide.

– Bare dersom vi finner at det er utvsit grov uforstand i tjenesten, kan det reises straffesak mot politimannen. Vurdering av selve pågripelsen vil derfor stå sentrakt i den videre etterforskningen.

Husker ikke

Ignen av de to guttene kan gi noen god beskrivelse av omstendighetene rundt det skjebnesvangre skuddet: Etter at den yngste ble truffet i benet klarte han ikke å følge med i hva som skjedde. 17-åringen har fkorklart at han ikke husker noe av selve skuddøyeblikket.

Etter å ha kjørt en mil på flatt dekk måtte biltyvene gi opp flukten. De rømte unna Fiat’en sørover langs E6.

– Politiet fulgte etter både på veien, og langs begge sidene av veien. På motsatt side hadde det stanset sivile biler. Tjenestemannene vurderte det som viktig å få stoppet guttene før de nådde fram til disse. Det ble skutt varselskudd. Guttene beveget seg tett sammen. 17-åringen med hagla var lengst borte fra politiet.

Fulgte etter

Politimannen ser fire ben tett sammen, og fyrer av et skudd mot disse. 15-åringen blir truffet. Dette er et fullt ut godtagbart skudd sett fra et strafferettslig synspunkt, sier statsadvokat Bjørn Hareide.

Han regner med i alle fall å bruke tidne fram til påske før etterforskningen er ferdig.

 

VG 3 Grunnlag for våpenbruk

VG 7.4.1987: Brutt våpeninstruks

TRONDHEIM (VG) Våpeninstruksen ble brutt da to politimenn tok med seg maskinpistoler på biljakten i Trondheim. Statsadvokat Bjørn Hareides etterforskere avhører nå disse to som mistenkes for tjenesteforsømmelse.

– Før maskinpistoler tas i bruk, skal politimesteren gi særskilt tillatelse. I dette tilfellet var det kun gitt vanlig beskjed om væpning.

Tjenestemennene hadde muligheter ti lå sette seg i kontakt med politimesteren om saken.

 

VGIII brutt våpeninstruks

 

Bildet:

BRUTT INSTRUKS: To politibetjenter er mistenkt for å ha brutt våpeninstruksen. Detok med seg maskinpistoler på biljakt uten nødvendig samtykke fra politimesteren,opplyser statsadvokat Bjørn Hareide.

VG 30.3.1987: Hagla var ikke ladd

TRONDHEIM (VG) Den avsagde hagla som 17-åringen truet politiet med, var ikke ladd da han kastet den fra seg. Dette bekrefter politimester Arne Eggesvik. Det er imidlertid på det rene at ungdommene hadde rikelig med ammunisjon.

– At hagla ikke var ladd, forandrer ikke på at det var grunn til å væpne politifolkene. Dette er ting en ikke kan være sikker på før i ettertid. Så lenge det var mørkt og politifolkene var truet med våpen, hadde de ifølge instruksen lov å skyte, sier Eggesvik.

Da Trondheims-politiet satte i gang jakten på de bevæpnede ungdommene, visste de hvilke personer de var ute etter. Den eldste av de to hadde politiet godt kjennskap til fra før. Han var kjent som en «våpenglad» type.

Den unge alderen til tross har også 15-åringen rukket å få flere noteringer i politiets journaler før han ble innblandet i helgens skuddrama.

– Det synes ikke som om noe ulovlig eller uregelmentert er skjedd i denne saken, sier statsadvokatfullmektig Gunnar O. Gundersen.

– Ingenting av det som kommet fram så langt tyder på at Trondheims-politet har overtrådt bestemmelsene som er nedfelt i våpeninstruksen. Politiet som var ute på patrulje, ble bevæpnet på en korrekt måte etter at de ble truet.

Vakthavende jurisk i sammråd med politimesteren tok beslutningen. Så langt jeg har kunnet vurdere siturasjonen, forelå det et klart bevæpningsgrunnlag, sier Gundersen.

Normal rutine

Tidlig i går morges tok han kontakt med Inntrøndelag politikammer. Det er normal rutine at et utenforstående politikammer overtar etterforskningen når det har vært en alvorlig skyteepisode.

Tre etterforskere ffra Inntrøndelag ble raskt sendt til Tronddheim for å overta etterforskningen. I tillegg til disse to ba politimesteren i Inntrøndelag om assistanse fra to tekniske etterforskere fra Kriminalpolitisentralen. Disse to undersøkte i går åsedet på E6 ved Klett.

 

VG 2 Hagla var ikke ladd

 

 

MØTTE PRESSEN:

Etter et halvt døngns total taushet fortalte politiet hva som var skjedd. Fra venstre statsadvokatfullmektig Gunnar O. Gundersen, politimester Arne Eggesvik og førstebetjent Guttorm Hammer.

VG 30.3.1987: Drosjejakt via dataanlegg

TRONDHEIM (VG) Tyveriet av den grå Fiat Regattaen satte i gang en hektisk jakt også blant trondheimsdrosjene. Bilen tilhørte en av sjåførene på vakt. Straks begynte deres avanserte dataanlegg å tikke inn meldinger om ungdommenes ferd.

Like etter at bilen ble stjålet, fikk alle drosjene meldingen inn på skriveren i bilen: «Privatbilen til sjåfør på 192 er stjålet…»

Dermed var jakten i gang. En kollega så bilen, og fulgte etter til Hommelvik.

Der gikk våpenalarmen. Alle fikk beskjed om å holde god avstand. To minutter før halv seks ble drosjenes jakt avsluttet. Det var mer enn en time siden de to ungdommene var stoppet av politiets kuler.VG 2 Drosjejakt via datameldinger

VG 30.3.1987 Forside: Biljakt endte i blodpøl

Her er VGs forside om skuddramaet:

Tilstanden er kritisk for en 17-årig biltyv som i går morges ble skutt i hodet av en Trondheims-politimann. Skuddet satte punktum for en flere timers dramatisk biljakt. 17-åringen ble liggende i en blodpøl på E6 ved Klett-krysset. Hans 15-årige kamerat ble like før skutt i benet. Politiet betegner skuddet mot 17-åringen som et vådeskudd.

VG biljakt endte i blodpøl

 

VG 1.4.1987: Vitner presser politiet til å endre forklaring

Samstemmige øyevitner

av Tor-Hartvig Boodø

TRONDHEIM (VG) Med revolveren på strak arm foran seg og hanen spent rykker politibetjenten fram mot biltyvene. 15-åringen er skutt i leggen og ligger i veibanen. Den eldste sitter på kne bak ham. Det siste skuddet smeller og rammer 17-åringen i hodet.

Slik har vitnene så å si samstemmig forklart seg om hvordan de opplevde dramaet på E6. Når det gjelder avstanden mellom politimannen og 17-åringen i skuddøyeblikket, spriker forklaringene.

– Differansen i forklaringen går på at noen mener de var en meter fra hverandre da skuddet smalt. Andre mener at skuddet gikk av idet politimannen skulle gripe fatt i 17-åringen, sier etterforskningsleder Gunnar Hammer.

Fire sivile

Fire sivile havnet rett oppi dramaet. Etter at to av disse gitt ut med sine forklaringer ble politiet tvunget til å tilbakevise de opplysninger politimester Arne Eggesvik gikk ut med søndag ettermiddag. Da ble det opplyst at 17-åringen trolig hadde gått på politimannen.

Alle vitnene sier imidlertid at han satt i veibanen. Hverken de sivile eller politivitnene er uenig i dette.

– Når det gjelder spriken i oppfatningen av avstanden meoom 17-åringen og betjenten i skuddøyeblikket, går ikke skillet mellom politi og sivile, sier Hammer. Her er det sprik både mellom de enkelte politivitnene som var med i jakten, og mellom de fire sivile som har forklart seg.

Det hele skjedde i et stort tempo. Da dekket på Fiaten eksploderte forskanset først ungdommene seg bak den stjålne bilen. Da politiet innhentet dem, sprang de fram 90 meter sør langs E6 før 15-åringen ble skutt i leggen.

Gisseldrama

Flere av politifolkene har forklart at de fryktet at biljakten skulle bli et gisseldrama. En sprang derfor ut på siden av veien for å dekke flukten mot boligene like ved.

Flere på E6

Vinkende politi stoppet disse ved Røddekset – få meter fra punktet der dramaet endte.

– Det ble hørt at guttene samtale mens de rømte. De var desperate for å skaffe seg en bil. Politifolkene var derfor redde for at de kunne ta gisler i none av bilene. 17-åringen hadde fortsatt hagla.

Maskinpistol

Den nærmeste politibetjenten skjøt først varselskuddet mot 15-åringen, som traff. 17-åringen satte seg ned ved siden av ham og reiste ham opp.

Kastet … (Uleselig)

VG 1 Samstemmige øyevitner

 

VG 1.4.1987: Reidar Harkjerr vil ikke suspendere Arve Fr. Hansen

Får bli

Politimester Reidar Harkjerr vil ikke suspendere politibetjent Arve Fr. Hansen. Vitneutsagnene som hevder at skuddet ble avfyrt på en meter hold mens 17-åringen satt med hendene over hodet, har ikke endret på dette.

– Jeg er blitt orientert av statsadvokaten og har gått gjennom alle papirene i saken uten å finne noe som helst som taler for suspensjon.

 

VG 1 får bli

VG 1.4.1987: Rieber-Mohn vil ikke kritisere fremgangsmåten

Ikke kjeft

Statsadvokat Jan H. Dahle i Trondheim får ikke noe kjeft av sine overordnede for den uforbeholdne støtten til politiets fremgangsmåte ved skytingen søndag. Riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn ser ingen grunn til å refse påtalemyndighetens mann i Trondheim.

– Generelt er vi meget forsiktige med å blande oss inn i påtalemyndighetenes arbeid lokalt, og jeg vil ikke kommentere statsadvokatens uttalelser på pressekonferansen mandag, sier Rieber-Mohn.

 

 

VG 1 Ikke kjeft