Norsk politihistorie

Bjørn Johansen i Hugtun TV gir oss litt kort innføring i Norsk Politihistorie.

Som bakgrunn og forståelse av politiets virke og plass i det norske samfunn kan det være lurt å lytte til Bjørns fortelling.

Bjørn Johansen i Hugtun TV gir oss et innblikk i det norske politiets opprinnelse og historie i korte trekk. I denne 30 minutter lange informasjonsfilmen får du også høre om endringer i politiets mandat etter Utøya og om politiets bruk av fasces sog andre symboler på politiuniformen.

 

Det vekker ekle minner om tilstander i land, vi ikke liker å sammenlikne oss med. Diktatur og fascisme er det siste vi ønsker oss. En kanderfor bli litt stuss når en ser politiets logo. Riksvåpenet er muret inne av det fascistiske symbol. Les mer her på Wikipedia.

 

Politi-logo

 

Når vi ser denne logoen på ermene deres kan vi nå vite, at de står sammen i tykt og tynt; mot befolkningen.

Statsadvokaten: Staten er uskyldig

Fra:
STATSADVOKATEN I NORDLAND

Til:
Politimesteren i Trondheim
7000 Trondheim

Vår ref: Just nr 241/87 314/89 BJ/BE    Dato: 24 februar 1989

ARVE FREDRIK HANSEN – ORIENTERING OM JUSTISDEPARTEMENTETS AVGJØRELSE I ERSTATNINGSSAK

De originale saksdokumentene i den straffesak som endte med frifinnelse av Arve Fredrik Hansen er oversendt politimesteren i Trondhiem fra Jstisdepartementet etter at Justisdepartementet har benyttet disse i anledning et erstatningskrav fra Ronny Halseth.
Justisdepartementet har orientert statsadvokatene i Nordland om at Justisdepartementet ikke erkjenner noe erstatningsansvar i forbindelse med den aktuelle skyteulykke. Gjenpart av Justisdepartementets brev til statsadvokatene i Nordland, datert 21 februar 1989 og en gjenpart av Justisdepartementets brev til advokat Tor Langbach, datert 21 februar 1989 tilstilles politimesteren til orientering.

Underskrevet av Bjørn Hareide

MOTTATT 27 FEB. 1989
Trondheim Politikammer

 

Avgjørelse i erstatningssak

VG 31.3.1987: Han reddet 17-åringen

Kjempeinnsats av overlege Johan Cappelen (bildet) og hans team begrenser omfanget av skytetragedien utenfor Trondheim i helgen. Høyst overraskende kom den 17 år gamle biltyven til bevissthet i går – knappe to døgn etter at en politikule gjennomboret hodet hans. Det var fryktet at 17-åringen var påført ubotelige hjerneskader, men allerde i går kunne han føre fornuftige samtaler med legene.

 

VG han reddet 17åringen

VG 6.4.1987: «Grunnlag for våpenbruk»

TRONDHEIM (VG) – Etterforksningen har vist at det var godt nok grunnlag for politimester Reidar Karjerrs ordre om at våpen skulle tas i bruk. 15-åringens forklaring om hva som skjedde ved Malvik sykehjem viser at det var en svært dramatisk situasjon, sier statsadvokat Bjørn Hareide. Spørsmålet om straffeansvar dreier seg om skuddet som traff 17-åringen i hodet.

Hverken varselskuddene eller skuddet som traff 15-åringen i benet kan gi grunnlag for strafferettslig vurdering. Å skyte mot bena på de to var fullt ut forsvarlig ut fra situasjonen som oppstod ved Klett, sier Hareide.

– Bare dersom vi finner at det er utvsit grov uforstand i tjenesten, kan det reises straffesak mot politimannen. Vurdering av selve pågripelsen vil derfor stå sentrakt i den videre etterforskningen.

Husker ikke

Ignen av de to guttene kan gi noen god beskrivelse av omstendighetene rundt det skjebnesvangre skuddet: Etter at den yngste ble truffet i benet klarte han ikke å følge med i hva som skjedde. 17-åringen har fkorklart at han ikke husker noe av selve skuddøyeblikket.

Etter å ha kjørt en mil på flatt dekk måtte biltyvene gi opp flukten. De rømte unna Fiat’en sørover langs E6.

– Politiet fulgte etter både på veien, og langs begge sidene av veien. På motsatt side hadde det stanset sivile biler. Tjenestemannene vurderte det som viktig å få stoppet guttene før de nådde fram til disse. Det ble skutt varselskudd. Guttene beveget seg tett sammen. 17-åringen med hagla var lengst borte fra politiet.

Fulgte etter

Politimannen ser fire ben tett sammen, og fyrer av et skudd mot disse. 15-åringen blir truffet. Dette er et fullt ut godtagbart skudd sett fra et strafferettslig synspunkt, sier statsadvokat Bjørn Hareide.

Han regner med i alle fall å bruke tidne fram til påske før etterforskningen er ferdig.

 

VG 3 Grunnlag for våpenbruk

VG 7.4.1987: Brutt våpeninstruks

TRONDHEIM (VG) Våpeninstruksen ble brutt da to politimenn tok med seg maskinpistoler på biljakten i Trondheim. Statsadvokat Bjørn Hareides etterforskere avhører nå disse to som mistenkes for tjenesteforsømmelse.

– Før maskinpistoler tas i bruk, skal politimesteren gi særskilt tillatelse. I dette tilfellet var det kun gitt vanlig beskjed om væpning.

Tjenestemennene hadde muligheter ti lå sette seg i kontakt med politimesteren om saken.

 

VGIII brutt våpeninstruks

 

Bildet:

BRUTT INSTRUKS: To politibetjenter er mistenkt for å ha brutt våpeninstruksen. Detok med seg maskinpistoler på biljakt uten nødvendig samtykke fra politimesteren,opplyser statsadvokat Bjørn Hareide.

VG 30.3.1987: Hagla var ikke ladd

TRONDHEIM (VG) Den avsagde hagla som 17-åringen truet politiet med, var ikke ladd da han kastet den fra seg. Dette bekrefter politimester Arne Eggesvik. Det er imidlertid på det rene at ungdommene hadde rikelig med ammunisjon.

– At hagla ikke var ladd, forandrer ikke på at det var grunn til å væpne politifolkene. Dette er ting en ikke kan være sikker på før i ettertid. Så lenge det var mørkt og politifolkene var truet med våpen, hadde de ifølge instruksen lov å skyte, sier Eggesvik.

Da Trondheims-politiet satte i gang jakten på de bevæpnede ungdommene, visste de hvilke personer de var ute etter. Den eldste av de to hadde politiet godt kjennskap til fra før. Han var kjent som en «våpenglad» type.

Den unge alderen til tross har også 15-åringen rukket å få flere noteringer i politiets journaler før han ble innblandet i helgens skuddrama.

– Det synes ikke som om noe ulovlig eller uregelmentert er skjedd i denne saken, sier statsadvokatfullmektig Gunnar O. Gundersen.

– Ingenting av det som kommet fram så langt tyder på at Trondheims-politet har overtrådt bestemmelsene som er nedfelt i våpeninstruksen. Politiet som var ute på patrulje, ble bevæpnet på en korrekt måte etter at de ble truet.

Vakthavende jurisk i sammråd med politimesteren tok beslutningen. Så langt jeg har kunnet vurdere siturasjonen, forelå det et klart bevæpningsgrunnlag, sier Gundersen.

Normal rutine

Tidlig i går morges tok han kontakt med Inntrøndelag politikammer. Det er normal rutine at et utenforstående politikammer overtar etterforskningen når det har vært en alvorlig skyteepisode.

Tre etterforskere ffra Inntrøndelag ble raskt sendt til Tronddheim for å overta etterforskningen. I tillegg til disse to ba politimesteren i Inntrøndelag om assistanse fra to tekniske etterforskere fra Kriminalpolitisentralen. Disse to undersøkte i går åsedet på E6 ved Klett.

 

VG 2 Hagla var ikke ladd

 

 

MØTTE PRESSEN:

Etter et halvt døngns total taushet fortalte politiet hva som var skjedd. Fra venstre statsadvokatfullmektig Gunnar O. Gundersen, politimester Arne Eggesvik og førstebetjent Guttorm Hammer.

VG 30.3.1987: Drosjejakt via dataanlegg

TRONDHEIM (VG) Tyveriet av den grå Fiat Regattaen satte i gang en hektisk jakt også blant trondheimsdrosjene. Bilen tilhørte en av sjåførene på vakt. Straks begynte deres avanserte dataanlegg å tikke inn meldinger om ungdommenes ferd.

Like etter at bilen ble stjålet, fikk alle drosjene meldingen inn på skriveren i bilen: «Privatbilen til sjåfør på 192 er stjålet…»

Dermed var jakten i gang. En kollega så bilen, og fulgte etter til Hommelvik.

Der gikk våpenalarmen. Alle fikk beskjed om å holde god avstand. To minutter før halv seks ble drosjenes jakt avsluttet. Det var mer enn en time siden de to ungdommene var stoppet av politiets kuler.VG 2 Drosjejakt via datameldinger