Dom for nesten-drap på 17 åring: 2500kr

Her førger kopi av dommen mot politimannen, som skjøt Klettgutten i hue.

Arve Fredrik Hansen dømmes til å betale en bot på 2500kr til statskassen for «uforsiktig adferd, egnet til å volde fare for andres liv eller helbred.»

 

arve1

arve2

 

arve3

 

arve4

 

arve5

 

arve6

 

arve7

 

arve8

 

arve9

 

arve10