VG 30.3.1987: Hagla var ikke ladd

TRONDHEIM (VG) Den avsagde hagla som 17-åringen truet politiet med, var ikke ladd da han kastet den fra seg. Dette bekrefter politimester Arne Eggesvik. Det er imidlertid på det rene at ungdommene hadde rikelig med ammunisjon.

– At hagla ikke var ladd, forandrer ikke på at det var grunn til å væpne politifolkene. Dette er ting en ikke kan være sikker på før i ettertid. Så lenge det var mørkt og politifolkene var truet med våpen, hadde de ifølge instruksen lov å skyte, sier Eggesvik.

Da Trondheims-politiet satte i gang jakten på de bevæpnede ungdommene, visste de hvilke personer de var ute etter. Den eldste av de to hadde politiet godt kjennskap til fra før. Han var kjent som en «våpenglad» type.

Den unge alderen til tross har også 15-åringen rukket å få flere noteringer i politiets journaler før han ble innblandet i helgens skuddrama.

– Det synes ikke som om noe ulovlig eller uregelmentert er skjedd i denne saken, sier statsadvokatfullmektig Gunnar O. Gundersen.

– Ingenting av det som kommet fram så langt tyder på at Trondheims-politet har overtrådt bestemmelsene som er nedfelt i våpeninstruksen. Politiet som var ute på patrulje, ble bevæpnet på en korrekt måte etter at de ble truet.

Vakthavende jurisk i sammråd med politimesteren tok beslutningen. Så langt jeg har kunnet vurdere siturasjonen, forelå det et klart bevæpningsgrunnlag, sier Gundersen.

Normal rutine

Tidlig i går morges tok han kontakt med Inntrøndelag politikammer. Det er normal rutine at et utenforstående politikammer overtar etterforskningen når det har vært en alvorlig skyteepisode.

Tre etterforskere ffra Inntrøndelag ble raskt sendt til Tronddheim for å overta etterforskningen. I tillegg til disse to ba politimesteren i Inntrøndelag om assistanse fra to tekniske etterforskere fra Kriminalpolitisentralen. Disse to undersøkte i går åsedet på E6 ved Klett.

 

VG 2 Hagla var ikke ladd

 

 

MØTTE PRESSEN:

Etter et halvt døngns total taushet fortalte politiet hva som var skjedd. Fra venstre statsadvokatfullmektig Gunnar O. Gundersen, politimester Arne Eggesvik og førstebetjent Guttorm Hammer.