Statsadvokaten: Staten er uskyldig

Fra:
STATSADVOKATEN I NORDLAND

Til:
Politimesteren i Trondheim
7000 Trondheim

Vår ref: Just nr 241/87 314/89 BJ/BE    Dato: 24 februar 1989

ARVE FREDRIK HANSEN – ORIENTERING OM JUSTISDEPARTEMENTETS AVGJØRELSE I ERSTATNINGSSAK

De originale saksdokumentene i den straffesak som endte med frifinnelse av Arve Fredrik Hansen er oversendt politimesteren i Trondhiem fra Jstisdepartementet etter at Justisdepartementet har benyttet disse i anledning et erstatningskrav fra Ronny Halseth.
Justisdepartementet har orientert statsadvokatene i Nordland om at Justisdepartementet ikke erkjenner noe erstatningsansvar i forbindelse med den aktuelle skyteulykke. Gjenpart av Justisdepartementets brev til statsadvokatene i Nordland, datert 21 februar 1989 og en gjenpart av Justisdepartementets brev til advokat Tor Langbach, datert 21 februar 1989 tilstilles politimesteren til orientering.

Underskrevet av Bjørn Hareide

MOTTATT 27 FEB. 1989
Trondheim Politikammer

 

Avgjørelse i erstatningssak