Hva politiets emblem skjuler

Det var mange i tjeneste den natten på Klett, som var vitner. Hvordan kan de stå sammen å tie om et overlagt mordforsøk? Har ikke politimenn avlagt en ed om å forsvare landets borgere mot akkurat slikt? Det vekker ekle minner om tilstander i land, vi ikke liker å sammenlikne oss med. Diktatur og fascisme er det siste vi ønsker oss. En kan derfor bli litt stuss når en ser litt nøyere på politiets logo. Riksvåpenet er muret inne av to symboler på akkurat det: Fascisme. Les mer her på Wikipedia.

Politi-logo

Når vi ser denne logoen på ermene deres kan vi nå vite, at de står sammen i tykt og tynt; mot befolkningen.